bestuur - wedstrijdsecretariaat - lidmaatschap - trainer en verzorgers - kantinebeheer
 clubblad - website - commissies - vrijwilligers - supportersvereniging - gedragsregels
 
Gedragscodes
Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:
 • sporters
 • trainers/leiders
 • ouders/verzorgers
 • bestuurders
 • scheidsrechters / wedstrijdleiders
 • toeschouwers

De gedragscodes voor deze groepen zijn als volgt:

Sporters

-
Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
- Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
- Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
- Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
- Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
- Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
- Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
- Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
- Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
- Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
- Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

(Jeugd-)trainers/leiders

- Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
- Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
- Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
- Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd. Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
- Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
- Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
- Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
- Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
- Blijf op de hoogte van de beginselen van goede, en bij kinderen passende, training.

Ouders / verzorgers

- Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
- Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
- Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
- Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
- Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
- Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
- Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Bestuurders

- Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
- Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
- Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

Scheidsrechters / wedstrijdleiders

- Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
- Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
- Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
- Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
- Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief.

Toeschouwers

- Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
- Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
- Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
- Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
- Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
- Veroordeel elk gebruik van geweld.
- Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
Gedragsregels
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:
 1. Toon respect voor anderen!
 2. Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
 3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
 4. Gedraag je conform de regels voor ‘alcohol in sportkantines’!
 5. Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!
 6. Respecteer het verbod op soft- en hard drugs!
 7. Onthoud je van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover anderen!
 8. Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!
 9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
 10. Meld een duidelijke overtreding van deze gedragsregels bij de vertrouwenspersoon van je club!
 11. Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
 12. Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet OVER elkaar!
 13. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
 14. Hanteer goede omgangsnormen en draag deze uit!