bestuur - wedstrijdsecretariaat - lidmaatschap - trainer en verzorgers - kantinebeheer
 clubblad - website - commissies - vrijwilligers - supportersvereniging - gedragsregels
 
Lidmaatschap
In de ledenadministratie (die door de secretaris wordt bijgehouden) zijn allerlei gegevens van de leden opgenomen. Aan iedereen het dringend verzoek om wijzigingen (zoals een ander adres of een ander e-mailadres) aan de secretaris (Greetje Haan-Stek) door te geven via secretaris@movv.nl

Als lid van MOVV ben je per seizoen contributie verschuldigd. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Iedereen die op 1 juli lid is van de vereniging moet contributie betalen. Stop je halverwege een seizoen, dan word je pas uitgeschreven wanneer je het volledige contributiebedrag hebt voldaan. Overschrijving naar een andere vereniging is ook pas mogelijk wanneer de contributie is voldaan.

Uiteraard liever niet maar als je toch besluit om onze vereniging te verlaten meld dit dan vóór 1 mei. We kunnen dan hiermee rekening houden bij de indeling van de teams en ook kunnen we je dan op tijd afmelden bij de KNVB. 

Het opzeggen moet schriftelijk en wel bij
de secretaris van MOVV (Greetje Haan-Stek, Hoethslaan 73, 9681 CL Midwolda), of door een mail te sturen naar secretaris@movv.nl.
Contributie
Kledinggeld

 

Naast de contributie betaal je vanaf het seizoen 2017/2018 ook zelf voor je kleding (broekje en sokken). Je moet je broekje en sokken (wanneer deze vervangen moeten worden) kopen bij de vereniging.

 

De hoogte van de contributie

De contributie voor het seizoen 2017/2018 bedraagt:

- voor de senioren            € 10,00 per maand
- voor de junioren             €   4,00 per maand
- voor de pupillen              €   2,25 per maand 
- voor de kabouters          €   0,00 per maand
- voor kaderleden             €   5,00 per maand

Wanneer val je in welke categorie? 

Senioren 
- iedereen die in dit kalenderjaar 19 jaar of ouder is.

Junioren       
Dat zijn de teams JO 11/MO11 tot en met JO19/MO19
- JO 11/MO11: geboren in 2007 en 2008
- JO 13/MO13: geboren in 2006 en 2005
- JO 15/MO15: geboren in 2004 en 2003
- JO 17/MO17: geboren in 2002 en 2001
- JO 19/MO19: geboren in 2000 en 1999

Pupillen
- JO 09:  iedereen geboren in 2010 en 2009 + iedereen geboren in 2011, die aan de competitie meedoet.
- Kabouters: iedereen van 4, 5 en 6 jaar die alleen traint en toernooien speelt en niet aan de KNVB-competitie meedoet.

Kaderleden
leden die binnen de vereniging een functie vervullen waar een lidmaatschap voor vereist is. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen overeenkomstig 50% van de jaarcontributie. Deze tegemoetkoming vervalt indien het betreffend lid nog voetbalt. Het staat deze leden vrij om de tegemoetkoming te weigeren en het gehele bedrag te betalen.

Op welke manier kun je de contributie voldoen?

Maandelijkse overboeking: Hierbij maak je zelf (of geef je de bank opdracht om) maandelijks het contributiebedrag op de bankrekening van M.O.V.V. te storten.

Voor gezinnen met een smalle beurs kunnen de ouders bij het Jeugdsportfonds aanvragen of zij de contributie en kledingkosten voor hun rekening willen nemen. Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Meer informatie hier over kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl of bij de penningmeester.

Bankgegevens 

- Naam bank:  Rabobank Zuid- en Oost Groningen
- Rekeningnummer (IBAN): NL33 RABO 0357 7170 31 
- Naam begunstigde: Voetbalvereniging M.O.V.V.
- BIC: RABONL2U 

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de contributie of de kledingkosten kun je contact op met Stephan Timmer (
06-23104638 of penningmeester@movv.nl).