bestuur - wedstrijdsecretariaat - lidmaatschap - trainer en verzorgers - kantinebeheer
 clubblad - website - commissies - vrijwilligers - supportersvereniging - gedragsregels
 
De website
Het adres van de website is www.movv.nl

De website wordt verzorgd door Marius Huisman.

Als je iets hebt wat op de site kan worden vermeld, dan kun je dat per e-mail verzenden naar
webmaster@movv.nl.

Van geval tot geval zal worden bekeken of de informatie zich voor plaatsing op de website leent.